Catering

  • Pojedinačni pristup svakoj stranci
  • Organizacija i dostava catering-a
  • Prijedlozi u svezi catering-a su dobrodošli
  • Široka paleta domaćih proizvoda

Molimo, imajte na umu da se catering narudžba mora poslati najkasnije 24 sata prije i to putem elektroničke pošte (mora biti primljena za vrijeme radnog vremena aerodroma).