Predana prtljaga

prtljaga koju putnik predaje za vrijeme registracijskog postupka i ista se prevozi u prtljažniku zrakoplova.

Neophodno je otkloniti baterije iz elektroničkih uređaja i smjestiti ih u ručnu prtljagu.

 

Prijevoznik određuje besplatnu količinu, težinu i dimenzije prtljage. Sve što prelazi određeno, morat će se nadoplatiti prije leta.

 

 

PRTLJAGA I OPASNA ROBA

 

Opasna roba su predmeti ili tvari koje mogu prouzročiti značajnu opasnost po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš. Kao takve, zabranjeno ih je prevoziti u ručnoj i predanoj prtljazi, osim nekih i to pod određenim uvjetima.

 

Putnik je dužan unaprijed provjeriti propise o dopuštenoj vrsti i ograničenjima vezanima uz opasnu robu kao i propise o zabranjenim predmetima (opasnoj robi) u zračnom prijevozo, a ovisno o prijevozniku.

ScreenShot002

Sljedeći predmeti ne smiju se prevoziti u predanoj prtljazi:
• eksplozivi, uključujući detonatore, grane, mine;
• plinovi: propan, butan;
• zapaljive tekućine;
• zapaljive tvari kao npr. magnezij;
• radiokativne tvari;
• otrrovne i zarazne tvari;
• korozivne kemikalije, uključujući živu;
• dijelove vozila pogonjenih na gorivo kad je u njima gorivo.

Sadržaj ovog popisa nije potpun i navode samo kategorije zabranjenih predmeta koji moraju biti otklonjeni iz predan prtljage

Ukoliko se sigurnosnim pregledom uoče predmeti definirani kao opasna roba, primjenit će se međunarodni zakonski propisi (Annex 18 – Safe Transport of Dangerous Goods by Air; Technical Instructions for Safe Transport of Goods by Air (Doc 9284). Takvi propisi određuju izuzetke vezane uz prijevoz predane prtljage.